Related stories

සුදු අරලිය...

" ඇයි අයියෙ ඔයා කොයි වෙලෙත් මාව සුදු අරලිය මලකට සමාන කරන්නෙ.."මං අයියගෙ මූන දිහා බලන් අහනකොට එයා මගෙ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා.. මගෙ අයියගෙ මූනෙ ඇඳිලා තිබ්බෙ හරි ලස්සන නිවිච්ච හිනාවක්.." ම්ම්ම් මොකද මගෙ චූටි මහත්තයා මට සුදු අරලිය මලක් නිසා.."" අනේ.. හේතුව කියන්නකො අයියේ.."මං කියනකොට අයියා අරලිය ගහට හේත්තු වෙන ගමන් ඇස් පියාගෙන හොඳ හුස්මක් ගත්තා.. මේ අරලිය මල් සුවඳ මගෙ හිත නිවනවා වගේම එයාගෙ හිතත් නිවනවා ඇති..මමත් ඇස් පියාගෙන අයියගෙ පපුවට හේත්තු වුනේ හීතල හුලඟත් එක්ක එන මගෙ ආසම අරලිය මල් සුවඳ විඳින ගමන්.." සයාෂ් දන්නවද.."" අරලිය මලට තියෙන්නෙ වෙන කිසිම මලකට නැති හරි අමුතුම සුවඳක්.."" ඒ සුවඳ මගෙ හිත නිවනවා.." " හරියට ඔයා මගේ හිත නිවනවා වගේ.."ඒකද මම තේව් අයියගෙ සුදු අරලිය මල වුනේ..අයියගෙ පපුව ගැහෙන රිද්මයට කන් දෙන ගමන්ම මම එයාගෙ ඇස් දිහා බැලුවා..
Search for You (#1 of Foryoutrilogy)

BOOK ONE OF FORYOUTRILOFYHow does it feel to live, abide and bend to the every demand of an oath for years?The notorious mafia family, the De Luca took a blood oath to avenge the death of their beloved sister. The oath involved killing a certain somebody of their sworn enemy whose existence is unknown. With the current status of their target unknown, the De Luca's brothers set out on a search which leads them to something unexpected, something they never ever wanted to happen to them.After all it is as they say: Expect the Unexpected.WARNING! ! CONTAINS SWEAR AND CURSED WORDS.
𝐖𝐡𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲

✯ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐲 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 can be read as 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 too𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧.𝐇𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐫.♡✧ 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐧𝐬𝐡 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞27. Future CEO of SV Group of Companies. Currently handling the NY Brunch.An arrogant, ruthless and manipulative businessman who doesn't have any mercy. This is how the entire world knows him. Keeping distance from his family in India, he is living a workaholic life in New York, working in the NY branch of SV Group of Companies. He don't like any nuisance in his perfect life. Then she appears as a beautiful disaster, he doesn't know he will crave for.✧ 𝐀𝐫𝐚𝐝𝐡𝐲𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐚𝐭𝐡𝐢20. CSE student. in IIT MumbaiA very sweet, bubbly and sunshine girl. Kindness is her middle name. She belongs to a middle class family of Patna. Loves her friends and family to no extent. People says, mail train can stop but not her mouth. She is living happily in her simple life aware of some hidden truths which may change her life completely.Two different personalities from two different worlds. How their worlds will be collided ? How the flower of love will bloom between them ? What hidden truths of dark past is waiting for them in their way ? ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄𝐓𝐫𝐨𝐩𝐞𝐬 ✨𝚁𝚘𝚖-𝚌𝚘𝚖𝙰𝚐𝚎 𝙶𝚊𝚙𝙳𝚊𝚛𝚔 𝚙𝚊𝚜𝚝𝙶𝚛𝚞𝚖𝚙𝚢 𝚡 𝚂𝚞𝚗𝚜𝚑𝚒𝚗𝚎𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚝 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚜𝚒𝚐𝚑𝚝✿ 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚 𝐰𝐞𝐞𝐤
A Deadly Trip (Now Available on Amazon!) (Unedited Version)

NOW AVAILABLE ON AMAZON!https://www.amazon.com/dp/1644342758Please note this version on Wattpad is unedited. SEQUEL TO "The Subway"After the subway incident all Gemma wanted to do was put the past where it belongs. Behind her. It's been five months since Gemma literally had to fight for her life alongside her now boyfriend Archer Daniels on a NewYork subway train where she and Archer, along with all the other passengers aboard the train, were held hostage by five men wearing masks and wielding weapons.Now all Gemma wants to do is get on with her life and forget about everything that happened, and what better way to do that than to take a trip and get away? Not just any trip either. Her senior trip.Gemma and Archer, along with their whole senior class are prepared for their senior trip to Hawaii.A week in Hawaii alongside your boyfriend, bestfriend, and the rest of your graduating class, what could go wrong?The answer is everything. Why? There is one uninvited guess on this trip who has unfinished business to settle with both Gemma and Archer.
~သံယောဇဉ်~

.ကိုကို.......ငုငယ်ကို မချစ်ဘူး..... ကိုကိုချစ်တာ ရနံ့မွှေးတဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ကိုဘဲ.....ငုဝါလို့ ပန်သူမဲ့တဲ့ပန်းကို ကိုကိုချစ်ဖို့ ကြိုးစားမလာဘူး.... သံယောဇဉ်ဆိုတာ မထားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဘဲ.....သံယောဇဉ်တွယ်မိသွားရင် အရာရာဟာ အရှုံးပေးဖို့ဖြစ်တည်လာတာ......💙
[BL] [Book 1] Cannon Fodder Little Husband [Quick Wear]

Cannon Fodder Little Husband [Quick Wear]炮灰小夫郎[快穿]Author张三悟Status349 ChaptersDescription After Wu Bai died, he crossed over and became a little husband who died tragically. In his previous life, Wu Bai changed from a village boy to an enviable prime minister's husband. Apart from suffering before he got married, his life was like being in a honey pot. His husband was loving, his children were filial and prosperous, and he was dying, before, he closed his eyes contentedly. Who would have thought that after his death, he would start all kinds of life journeys, but fortunately, the people around him have always been with him.--NOTE: FOR OFFLINE PURPOSES SO DON'T REPOST MTLED IF YOU DON'T UNDERSTAND THEN IT IS IN POOR QUALITY I DID THIS FOR PEOPLE LIKE ME WHO CAN'T AFFORD PROPERLY TRANSLATED AND LIMITED INTERNET CONNECTION SO PLEASE DON'T CRITICIZE THE QUALITY NOR THE WAY I MTLED IT THANK YOU
☞@이미테이션사이트♧[사이트:Diva쩜run]❤#19백미디움래플리카구매▶미러급레플리카사이트추천◁[사이트:Diva쩜run]✳️홍콩✳️미러급레플리카

⭐레플리카 쇼핑몰 추천『[사이트:Diva쩜run]』레플리카사이트1위◈️네버풀BB짝퉁구입❤️★샤넬레플리카★⭐#까르띠에시계SA급구입,#루이비통크로스백가격,#디올미니토트백S급파는곳⭐디올레플리카『[사이트:Diva쩜run]』명품레플리카사이트추천◈️구찌하프문미니백짝퉁순위❤️★명품레플★⭐#샤넬,#고야드핸드백짝퉁,#고야드볼테르래플리카추천,#고야드브리프케이스짝퉁구매,#프라다사피아노,#발렌시아가쉘파카이미테이션구매,#명품패딩짝퉁가격,#구찌미니백S급순위,#로렉스데이토나레플파는곳,#디올북토트백레플리카순위,#고야드생마르크지갑레플파는곳,⭐이미테이션쇼핑몰추천『[사이트:Diva쩜run]』레플리카 재구매율 1위◈️베르사체펜다체이미테이션구매❤️★레플리카신발★⭐#고야드보헴가격,#명품모자레플리카추천,#스톤아일랜드SA급구매,#고야드양주백미니이미테이션,#생로랑체인백SA급,#서브마리너검판미러급파는곳,#고야드알팡미니백팩가격,#명품가방래플리카파는곳,#나노알마래플리카,#샤넬핸들토트백,#롤렉스228235레플리카순위,⭐명품레플리카시계[사이트:Diva쩜run]레플리카사이트◈️디올머플러래플리카가격❤️★프리미엄 공장직영 고퀄리티★⭐#앙프렝뜨모노그램가죽SA급가격,#롤렉스126333SA급구매,#고야드빅투와르반지갑추천,#명품구두레플파는곳,#서류가방,#펜디버킷백레플,#서브마리너레플순위,#프라가벨트짝퉁,#디올미니토트백이미테이션가격,#구찌미디엄토트백레플구입,#생로랑짝퉁가격⭐레플리카 사이트 추천『[사이트:Diva쩜run]』루쏘디바 하이퀄리티 레플샵 오픈안녕하세요 루쏘디바 홍콩직영 레플사이트 오픈했습니다. 저희 루쏘디바는 오랫동안 매니아분들
𝑈𝑓𝑎𝑎𝑛-𝑒-𝑆𝑢𝑟𝑜𝑜𝑟

Ufaan-e-Suroor; Height of felicityBunch of romantic short stories filled with love, passion, and possessiveness✨©All rights reserved

You may also like

Madness combat x reader oneshots

lol sdjbfd

3.4K 9 96
[BL] Villain Player [Quick Travel]

快穿之反派玩家作者︰王子愛吃肉[BL, MTL][The heart-throb and vicious beauty Shou vs. the stable and paranoid sinister Gong] Zhou Tang is a demon in the interstellar prison that everyone is afraid of. Under his exquisite skin is a murderous and ruthless soul. What he is best at is sweet words, his lips are dyed with poison, and he holds a poisonous blade in his hand. Countless people crawl at his feet. Until his torture in the interstellar prison ended, he was bound by a system calling itself 1805 and traveled through every world. 1805: Host, our mission this time is... Zhou Tang: Kill them all? 1805: No! ! ! 1805 feels very tired. Is this a proper villain behavior? Who will help me take care of the host... Wuwuwuwu... Later, a person really appeared. He stood at the top of justice. He used his body as a cage, used his affectionate words to encircle Zhou Tang, and used his love to judge and put Zhou Tang on the throne. . Romantic until death.Zhou Tang was born a scum, but he was willing to be tamed by the light before dawn.

18.4K 41 408
Search for You (#1 of Foryoutrilogy)

BOOK ONE OF FORYOUTRILOFYHow does it feel to live, abide and bend to the every demand of an oath for years?The notorious mafia family, the De Luca took a blood oath to avenge the death of their beloved sister. The oath involved killing a certain somebody of their sworn enemy whose existence is unknown. With the current status of their target unknown, the De Luca's brothers set out on a search which leads them to something unexpected, something they never ever wanted to happen to them.After all it is as they say: Expect the Unexpected.WARNING! ! CONTAINS SWEAR AND CURSED WORDS.

44.1K 36 1.2K Full
Choice

A sad little ficlet.Trigger warnings -suicide and abuse

48 1 2 Full
Meet Me Halfway

Bronwyn and Nate can't deny their attraction any longer, but Nate's hotheadedness and Bronwyn's constant need for planning make it harder than it should be. These two keep getting into trouble yet they always help each other. (you should have read One of Us is Lying first because other wise it won't make much sense) :)

7.6K 5 84
★가로수길외국여자출장안마가격『⓪➀Ø-2133-7544삼성역외국인출장안마가격#역삼백마출장마사지추천★이촌동우즈베키스탄여자출장안마번호『⓪➀Ø-2133

⭐서울&경기⭐O❶⓪-2133-7544❤️신촌동외국여자출장마사지가격❤️후불⭐#관악러시아여성출장추천,#무학백마출장마사지가격,#애오개역베네수엘라여성출장마사지⭐서울&경기⭐O➀O-2133-7544❤️자양우루과이여성출장마사지❤️후불⭐#광진구서양인출장마사지번호,#신촌역러시아여자출장가격,#중림동브라질여성출장마사지후기,#귀인동출장op가격,#길음우크라이나여성출장마사지후기,#누상동러시아걸출장후기,#온수역아르헨티나여자출장안마후기,#둔촌동백마출장맛사지,#구갈동칠례여성출장마사지번호,#하갈동애콰도르여성출장마사지번호,#종로우크라이나여자출장안마후기,⭐서울&경기⭐O➀O-2133-7544❤️청암출장샵후기❤️후불⭐#군포우즈베키스탄여자출장안마번호,#후암동백마출장,#용신동일본인출장안마번호,#광화문역러시아걸출장마사지,#상계동벨라루스여자출장안마번호,#중곡외국인출장부르는법후기,#광흥창역코스타리카여자출장안마가격,#공릉역브라질여성출장마사지추천,#청량리번호,#낙원동외국인출장,#한강진역출장마사지후기,⭐서울&경기⭐O➀O-2133-7544❤️종로구리투아니아여자출장안마가격❤️후불⭐#구로우즈베키스탄여자출장안마번호,#가리봉동러시아홈타이출장후기,#분당외국인출장후기,#신길동러시아홈케어번호,#역모텔출장안마가격,#과천애콰도르여성출장마사지가격,#세류동모로코여성출장마사지번호,#북가좌백마출장안마,#부천백마출장맛사지후기,#과림동우루과이여자출장안마,#반포백마출장맛사지후기

1 1 0
kirito x asuna

its kirito and asunas love story

6K 9 66 Full
En un gran campo de flores [TajiButsu]

Pairing: Uchiha Tajima/Senju Butsuma.Fandom: Naruto.HxH.Sinopsis: siempre se volvían a encontrar, hasta que no.

42 1 7 Full
Mami's Heart Pounding Tiro Finale! (RP)

A story of Puella magi and more. Divided into courses , have fun!

13 1 0