The Three Musketeers (1844) (Completed)

The Three Musketeers (1844) (Completed)

Full 14
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Classics
The Three Musketeers (French: Les Trois Mousquetaires) is a novel by Alexandre Dumas, which recounts the adventures of a young man named d'Artagnan after he leaves home to travel to Paris, to join the Musketeers of the Guard. D'Artagnan is not one of the musketeers of the title; those are his friends Athos, Porthos and Aramis, inseparable friends who live by the motto "all for one, one for all" ("tous pour un, un pour tous").

Chapter list

- Last updated at 07:26 23-09-2018

Related stories

~ស្រោមមុខខ្មៅ Black Face Mask 🎭🔞[ End ]SS1

មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើល្អនៅខាងមុខតែក្រោយខ្នងបែរជាសម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃ?? Gemini Fourthម្នាក់ជាតួសម្ដែងក្នុងក្លិបហើយម្នាក់ទៀតជាគ្រាន់ជាមនុស្សធម្មតាដែលចូលចិត្តញៀនស្រាស្រី&ប្រុសប៉ុណ្ណោះ{ព្រាន} តើស្នេហាពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណា??
Let's Fall In Love again

Sidharth Shukla, The most famous business man and arrogant guyJustice Shehnaaz Gill , Judge of high courtWhat will happen when their life will revolve around each other..not with love but with hate???If I say they had a past!!A story with lots of twists and turnsPeep in to know about it..
Reviews

Reviewing books left in comments!
Vicious Empress (Unedited)

𝐑𝐎𝐘𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 𝟐The King Of Samrat was once saved by a woman whose identity was unknown except her deep green eyes. But after a night, that woman disappeared like never existed making the King restless, because that night he owed his whole life to her and those Green eyes just captured his heart. After years, under certain circumstances he have to marry the daughter of general family and who coincidentally have the same green eyes he had seen that night. So many mysteries are hidden, two different woman with same eyes. Who was that woman who lost years ago? Are both the woman same but then why they have different face? Will the King able to discover the mystery behind that deep green eyes?𝑹𝒂𝒏𝒌𝒔#1 techniques (3/02/23)
ချစ်စရာ မိထွေး နှင့် သူ(မ)၏ ချစ်စရာ ကလေးများ ( မြန်မာ ဘာသာပြန် )

21 ရာစုမှ အိမ်သူမလေး စုရှောင်ရှောင်သည် 1970 ခုနှစ်များအတွင်း ပစ္စည်းရှားပါးချိန်တွင် မတော်တဆနေထိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် စာမေးပွဲတွင် ပထမနေရာရရှိခဲ့သော ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏သမီး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မူလပိုင်ရှင်သည် သင်ယူမှုကို ဘယ်တော့မှ လက်လွှတ်မခံပါ။ စုရှောင်ရှောင် ဖြတ်သန်းပြီးနောက် သူ(မ)သည် အသိပညာသည် ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း သက်သေပြရန် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုကာ မူလပိုင်ရှင်၏ ကောလိပ်အိပ်မက်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးကာ တစ်သက်တာ အတူလိုက်ပါမည့် ဝိညာဉ်ဖော်များကို ရိတ်သိမ်းခဲ့တယ်။ ထက်မြက်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သော ကလေးလေးဦးကို အတူတကွ မွေးမြူပြီး ၎င်းတို့အားလုံးကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်၏ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်လာတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည် နေ့စဉ်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စာစီစာကုံးဖြစ်တယ်။ စာအ
My Sisters Boyfriends

Dash has five sisters...yeah he is the only boy that his parents had. His sisters are all older then him, he is in his last year of high school. Three of his sisters are in collage close by and the other two are still figuring out what they want to do. All five of them have boyfriends...Dash never thought he would be into guys, he always thought he would be into girls like he was supposed to. But after a very revealing video his best friend sent him he knew he was into guys. Dash freaks out when his sisters bring there boyfriends over for a big family dinner. All of them are freaking hot! And things get worse when not one but all five flirt with him. Dash isn't out and doesn't know what to do...• (Rude comments will get you muted)
Heart of a Beast

[COMPLETE]"There's no love in coercion."---Crystal was an omega born of beta blood.A werewolf without a wolf.A burden on the pack and unworthy of love.Tiberius was a rogue on a rampage.A lycan trapped in his beast form.A curse bound to destroy him.Soulmates.But the curse rendered Tiberius incapable of speaking and Crystal unable to feel the effects of the matebond.With time running out, they must turn to each other, overcome their inner demons, and free themselves of the curse before the next lunar eclipse.But who could love a beast when his own mate did not love herself?---"God, I love this man. I love this story! No overbearing, aggressive alphas manipulating their mates. This is just pure love and trying to understand and respect [each other] and it's beautiful." -- ajae_jackson"Hands down the best book I've read this year. You can always expect quality work from this author." -- footballrules3564---This is the only accompanying novel to the "Heart of Stone" series by Jo Lee Hunt (Joflower) that can be read on its own and takes place after the last book. You do not have to read "Heart of Stone" to understand this story, though it is recommended to read "Heart of Stone" first if you plan to read it at any time in the future.HEART OF STONE SERIES:- Heart of Stone (Parts I & II)- Heart of Stone (Part III)- Heart of a Beast- Heart of a Knight (Coming 2020)*WINNER in the werewolf genre of the 2018 Flower's Awards*
Impregnated by a demon

this is Odessa's life story on how she was some how impregnated by a demon. After she was impregnated her whole life turned around not wanting to be the mother of an evil child; daughter of the devil to say.*Completed June 1, 2023

You may also like

My Poetic Heart

I get the urge to write poems from time to time, and i've decided to post them for you guys. Hope you enjoy!** everything is original content, please give credit where credit is due my lovelies!! xx- BG

248 11 11
[Discontinued] Solby | Let Me Love You

[Sequel to Give Me Love. But you can still read this story on its own (: ]With hearts full of ever growing love, Sam and Colby move into an apartment on their own.With heads full of memories, they begin a new life, a life as the couple they've hoped they would be, a life in which they're still surrounded by the people they are so fond of.But with shaky fingers, messy hair and trembling lips, the one person who once was a solid rock winds up crumbling to the ground, pieces perhaps too tiny to pick up without hurting yourself in the process.[started on 15.06.2019]

3.5K 5 124 Full
I can Survive This!

A boy named Mark is on Adventure. With a crazy crew behind him and his adventures may lead him to find his love? Or his passion will reject him?? DisclaimerI don't own Hellsing or Streetfighters or Deathstroke or Ari(Maximum Ride) or Broly (Dragon Ball Z.) Or Fatal Fury any world that I decided to add.(I am not great with grammar. This is the first piece I have ever done so please go easy on me.) If there is a mistake in spelling or grammar, then please notify me immediately.

67 6 2
The 16 Step Plan To Become Sirius Lupin

"Just because he fancies blokes doesn't mean he fancies this bloke!"~~✩☽~~wolfstar with a sprinkle of jily~~✩☽~~disclaimer: I, unfortunately, do not own the Harry Potter series or universe. if I did, wolfstar and drarry would be canon and there would be a ton more storyline about the marauders. The only parts of this story I own are part of the storyline and my OCs: Asteria, Maria, Professor Leo Harrison, Mx. Arpina, and Faye Potter ~~✩☽~~Started: 1/6/21 Finished: 2/15/21~~✩☽~~Edit 6/27/21: guys I don't like my writing in this story shdbjdhdb it's not very good, but apparently people like it, so I'll leave it up I guess :))

84.4K 26 3.3K Full
~ស្រោមមុខខ្មៅ Black Face Mask 🎭🔞[ End ]SS1

មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើល្អនៅខាងមុខតែក្រោយខ្នងបែរជាសម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃ??<គ្រាន់តែធ្វើល្អដើម្បីសម្លាប់វាសោះហេតុអីក៏ពិបាកម្លេះ?? ហេតុអីក៏ត្រូវទៅធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍វាទៅវិញ??> Gemini<លោកសម្លាប់មនុស្សគ្មានហេតុផល!! ចិត្តលោងសាងពីស្អី?? គ្រាន់តែមនុស្សដែលលោកបានខ្លួនប្រាណពួកគេហើយលោកក៏សម្លាប់ពួកគេចោល!! លោកអាក្រក់ណាស់!!> Fourthម្នាក់ជាតួសម្ដែងក្នុងក្លិបហើយម្នាក់ទៀតជាគ្រាន់ជាមនុស្សធម្មតាដែលចូលចិត្តញៀនស្រាស្រី&ប្រុសប៉ុណ្ណោះ{ព្រាន} តើស្នេហាពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណា??

26.5K 34 2.8K Full
Shawn Mendes Imagines

I decided to try something that I've never done before...So I chose to do a little book of imagines!I hope you like it because these will just be ideas that I can't form into a whole storyline.©Copyright 2015. All rights reserved. This material may not be copied, reproduced, displayed, modified, or distributed without prior written permission of the copyright holder. For permission, contact xdrunkoncaniffx.

42.9K 18 549
HOPE [빛] Season 2 - COMPLETED!!

Ko Eun and the others battle it out on "Mickey Mouse Club" to determine who's got what it takes to be the best of them all. A love triangle forms between Mark, Koeun, and Herin. What will become of the three and their friendship?

8.3K 10 353 Full
In Memory of Severus Snape

Severus Snape has been called a lot of things: coward, greasy, bat-like, noble, hero... But everyone has a story behind who they are. This is the story of the Half-Blood Prince.

69 1 2 Full
An excerpt from The Heart Asks Pleasure First

'Wait, my heart, we too shall witness the soul's true beauty someday ...' We are observing Eid with an excerpt from Karuna Ezara Parikh's The Heart Asks Pleasure First. Wishing everyone love, beauty and good health to help tide us over these trying times. Eid Mubarak!

22 1 0 Full