"The Demigod's Destiny: Leo's Journey

Updating
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fantasy
...

Chapter list

- Last updated at 13:14 31-03-2024

Related stories

ငါ့ရဲ့နောက်ဖေးခြံဝန်းက ထန်မင်းဆက်ဖြစ်နေတယ်

"ငါ့ရဲ့နောက်ဖေးခြံဝန်းက ထန်မင်းဆက်ဖြစ်နေတယ်(လီယင်)"Author: Snail Carrying HomeGenre: Historical, Military, Urban lifeStatus: CompletedTranslator: Mochaဇာတ်လမ်းမှာ လီယင်သည် သူ့အိမ်နောက်ဖေးရှိ ရှေးဟောင်းရေတွင်းကိုဖွင့်ပြီးနောက် ဘဝပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဆဋ္ဌမမြောက်မင်းသား လီယင်လား..။၂၁ရာစုက အိုတာခု လီယင်လား...။သူသည် ကမ္ဘာနှစ်ခုအကြား ကူးသန်းသွားနိုင်၍ ဘယ်ဘဝမျိုးကို သူရွေးချယ်သင့်လဲ။မောင်းမဆောင်လား..။ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းလား...။ ပရိယာယ်ဆင်ခြင်းလား..။ အဲ့ဒါတွေပဲလား..မဟုတ်သေးဘူး။ခေတ်မှီမော်ဒန်နည်းစနစ်၏ အားသာချက်များနှင့်အတူ သူ၏ဘုန်းတန်ခိုးအာဏာစက်ကို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဗဟိုချက်အဖြစ် တည်ဆောက်ပြီး ကမ္ဘာ့မြေပုံ၌လည်း သူ၏နယ်ချဲ့မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေလိမ့်မည်။ စာကြွင်း။ ဤဝတ္ထုသည် ထန်မင်းဆက်အကြောင်း ရေးထားသော်လည်း အချိန်နှင့်အာကာသရှိ အပြိုင်စကြဝဠာတစ်ခုဖြစ်သည်
Ninjago:  The Cursed Spirt 5

Anna and the ninja defeated Chen and his Anacondrai, by banishing Garmadon to the cursed realm. However, this victory came with a heavy cost. Lloyd, Garmadon's son, was left grieving over his father's death. This loss had a profound impact on Lloyd, leaving him emotionally scarred. As the dust settled from the intense battle, a mysterious figure emerged, catching the attention of Wu and Sukina due to its uncanny familiarity. This unexpected appearance raised questions and concerns among the ninja, especially as they were now stripped of their powers. With their powers gone and their friend in peril, the ninja found themselves facing a daunting challenge in confronting this enigmatic ghost. The stakes were high as they embarked on a mission to save their friend and unravel the mysteries surrounding this spectral presence. The outcome of this encounter would determine not only their fate but also the fate of those they held dear. Only time will tell if the ninja will be able to overcome this ghostly adversary and save their friend without succumbing to the curse that looms over them. The outcome of this harrowing encounter will reveal the true strength of their bonds and their unwavering resolve in the face of adversity.
✩លោកប្រធានញ្ញាណទី6•||•MY BOSS✩[ផ្អាក]

មិនថាអ្នកជាអ្វីមិនថាអ្នកចម្លែកខុសពីគេយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដូចដើម
Depressive Ink Au comic

Not mine it's just too difficult trying to find it every time There is no part 2 don't blame me Original Autor @Manuru_15Only publishing on weekends Also, episode 21 is the last one the creator of this story takes too long to do this comic so bye.
Love on the Turquoise Land[ 枭起青壤_尾鱼 ]

Over two thousand years ago, on a deep night, Xu Fu sailed to the land of the rising sun to seek medicine from immortals. Little did many know that, at the same time, a group of soldiers with black turbans secretly entered the vast and dense southern forests of Namba.A millennium passed in the blink of an eye, and the dark legend continues to grow in the shadows.This is novel translationTitle: 枭起青壤Author: 尾鱼Link raw: https://www.52shuku.vip/yanqing/pm/h6ah.html
Sold To The Vampire King... Wait What?

My name is Amaya Stone. I am 22 years old and this is my story... My father - "gambling addict". But one day, he took a loan from a guy who he didn't know was The King of all Vampires and gambled away all of the money.When the time came for repayment, he had no money and sold me to that blood sucking monster!! What the hell?^^^^^^^^^^^^^^My name is Elvin Silvester and I'm 356 years old since my existence as vampire but 24 years old as a young boy. I kept searching for my beloved for years and years till I gave up and thought that she didn't exist. Then, by luck?... one day, a man who smelled like shit and looked similarly to the smell, asked me for a loan of $2 million.I gave the money to him as it didn't matter too much. But then when the time came to repay, well, let's just say he didn't. Instead he proposed me a deal. He would repay me by selling her daughter to me. When he showed me her, I knew... I just...knew that she was my beloved... and I would do anything to gain her, protect her and claim her!
It started with you

"What's so bad about me? Why do you hate me so much!"I yell at him through my tears and his body stiffens. He slowly turns around and walks towards me. The pain in his eyes run as deep as mine and for some reason I pity him."You have no right to be crying right now! You are so fucking heartless! you don't even know why I hate you? Isn't it obvious? God you're so stupid Baylor! I fucking hate you!" He yells the last part as his hands clench into fist slamming against the wall above my head and I thought for sure he was going to hit me. "Whatever I did that was so bad I'm sorry! Asher I am so sorry!" I cry and his eyebrows furrow together as he stares at me confused. Then he does something I've never seen him do; he cries.-Baylor Campbell- sensitive, puts way too much guilt on herself, and is constantly haunted by what happened to her two months ago. Asher hill- despises Baylor with everything he has. But bay doesn't know why. Also best friends with Baylors brother, Cameron. So when cam offers their extra room to Asher, things get heated between him and Baylor. And fast. Secrets are told, hearts are ripped out, and an unlikely friendship might make a slight peek through all their hatred.-Highest ranking; #1 in contest!#1 in First Love#1 in Badboy#2 in teen fiction-NEEDS SERIOUS EDITING!
Female Hazbin Harem X The Shadow Man

???: "Futility, a mere pestilence is what I thought of your race but not, not anymore Charlie."

You may also like

Searching (A Harry Styles Fan Fiction)

When dreams are reality and reality is all just a dream. It seems impossible, but sometimes it can happen to anyone. You can call it fate, you can call it destiny, but when it hits you, your life will change...forever... You will never be safe, but if you want answers, you need to accompany your biggest fear to search for happiness with the very thing that dragged you into your nightmare to begin with.(I posted the below in the Science Fiction club and I thought it was a good description so I added it since it's less mysterious.)Basically the main character, a young girl, meets Harry Styles in a dream. It's just a dream, like one that many fans have had. To her though, it seems strange that it was extremely realistic while she knew it was a dream. Things go a little wild once she finds out Harry had the exact same dream. They met each other in a dream, how cool is that? But it's not cool because they need to figure it out because a threat is after them now. Bouncing between reality and the dream world and wondering which one is actually real, all the two have are each other. They need to work together and maybe even fall in love to find answers.This is original. I actually had this dream, but after that, it's all my imagination doing the work! :)

84 3 3
21 JUMP STREET LOVE WITH TOM HANSON

Tom Hanson is on his last chance as a cop. His other unit didn't go well. He grew up a loner. Has a lot of baggage from his past. He comes to 21 Jump Street Chapel for his last chance as a cop, his last chance to honor his father, who was killed in the line of duty. Tom on first day falls hard for Officer Sydney Brady. Sydney has her own baggage from her past, and falls hard for Tom Hanson as well. They immediately bond over the loss of their fathers, and become inseparable, spending all their time together, hanging out, going to mall, watching movies, bowling, staying over at each other's houses. Tom is so scared to be with Sydney, admit he's in love, because he fears he is not good enough for her, and that he would end up screwing up, and would lose her to another man What happens when Tom due to his fears, in an effort to try and save his relationship with his best friend, ends up costing him that best friend? Will Tom be able to win her back and actually win her heart?

6K 82 51
Hazbin and Helluva Shorts II

This is a collection of shorts inspired by the YouTube series Hazbin Hotel and Helluva Boss made by VivziePop with the help of an army of creative talent in addition to her own. All fanart, fanmade music, fanmade animations, and ocs (original characters) belong to the respective creator(s). The only things I own are the edits that I made when unable to find fanart that worked with my plots.Highest RankingsHazbin Hotel: 281Helluva Boss: 233Charlastor: 4RadioMoth: RadioBelle: 2SpiderMoth: 1AngelBomb:CherriDust:BlitzBerry:

3.9K 100 9 Full
Sidegirl - Miniminter sidemen ff

Alexa Lunar Thompson joining the sidemen and becoming the first sidegirl came with mostly positives, yet some negatives and those including the fans hate for the rumoured relationship between Simon and her. She spent a lot of her time trying to convince the viewers they were only friends and nothing was there, meanwhile Simon was falling head over heels for her.

29.7K 15 856
Liars Know Liars Kokichi × reader

(Y/N) (L/N), The Ultimate Actress...or so they thought. (Y/N) is also known as the Ultimate Magic Warrior, but she has a dark secret. Her past is a blur, her mind is a mystery, and her feelings are hidden behind a mask. Kokichi Oma, Ultimate Supreme Leader, and the only one who can see through (Y/N)'s lies. Liars know Liars after all, but there's more to (Y/N) than meets the eye. (No art is mine, please read, and have fun)

263.5K 30 7.6K
RDR2 x Reader Imagines/Oneshots

*UNDER MAJOR EDITING*Writing oneshots/imagines of the person we all know and love, Arthur Morgan! I will also be doing the other characters from RDR2 and I take requests!Warning:FluffyGoreSwearingPossible Smut

8.7K 18 69
Bleach Mary Sues: Aizen's Backup Plan

Jesus those Naruto Mary Sues destroyed me...but hey, duty calls. Next on my hit list are the laughable Mary Sues of the Bleach fandom. Ichigo's universe is riddled with these power-leeches. Who better than Trash_Tanuki to purge them from our beloved Karakura Town?-Trash_Tanuki

2.8K 3 84
Harry Styles Fluff one shots

Just a bunch of cute fluffy stories of our favorite boy! Set in 1D days but may write some about solo Harry. Mainly younger age/mindset Harry and ageplay!Open to requests!

59K 24 509
Slytherin Male reader (Book one)

Y/n is a 4th year Slytherin student in the same year as the golden trio. He is best friends with Draco Malfoy, Blaise Zabini and Theodore Nott.

106.7K 12 2.2K Full
WITS | MARVEL HUNGER GAMES ✅

"𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠?" 𝐡𝐞 𝐚𝐬𝐤𝐬 𝐡𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐭𝐥𝐲, 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐠 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐡𝐞𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬. "𝐑𝐲𝐛𝐛𝐨𝐧, 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠?" 𝐡𝐞 𝐚𝐬𝐤𝐬 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞. 𝐇𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐡𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐞, 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐬𝐧'𝐭 𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐰𝐚𝐲. 𝐑𝐲𝐛𝐛𝐨𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐟𝐞𝐰 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐲 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐬, 𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐛𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐮𝐦𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠, "𝐖𝐡𝐲 𝐬𝐨 𝐦𝐮𝐜𝐡 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐝?"Marvel Sanford x District Three Girl Oc

32.2K 35 951 Full