Assassin||MinhoFanfic

Assassin||MinhoFanfic

Full
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Fanfiction
"Are you hearing voices again?
Are they with you, and are they giving you commands?
I know you've had choices to make

But I'm with you-
You're never facing them alone again"

__________________

WARNING: THIS BOOK CONTAINS STRONG CONTENT ON MURDER, SUICIDE, MENTAL ILLNESS . PLEASE BBYS DONT READ IF YOU ARE RISK OF BEING TRIGGERED ♡

Related stories

ချယ်ရီထန်တတ်တဲ့အကြောင်းလေး😋

Hello! အားလုံးပဲ ချယ်ရီက Wattpad ကိုသုံးတာကြာပါပြီဒါပေမဲ့ချယ်ရီအခုလိုလုံးဝမရေးဖူးပါဘူးရှင့် ဒီနေ့တော့ချယ်ရီကချယ်ရီထန်တတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြောပြတာပေါ့နော်🤭ချယ်ရီနဲ့sex chatလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပုံတော့မပြပါဘူးရှင့်girl or boyကြိုက်တဲ့သူလာလိုးလို့ရပါတယ်အပြင်မချိန်းပါဘူးနော်sex chatနဲ့ပဲလိုးပါမယ်ရှငိ့👀😋
AFTER REBIRTH I JUST WANTED TO BE A SALTED FISH

Li Sinian has been arguing with his younger brother all his life, the family property, the attention of his parents, and... the person he loves but does not love him and fights.In the end, he realised that the clown can only be himself because his younger brother does nothing.He got everything he wanted, and no matter what he did, he did not end well until the day he died.He didn't know that the world he lived in was a heartthrob novel, his brother was the protagonist heartthrob, and he was the male partner who set off the protagonist and smiled bitterly: no wonder... Li Sinian died, but opened his eyes the next second he lost consciousness. He was reborn. He was born again in the year he just graduated from college.In the first year, when no tragedy happened, Li Sinian decisively decided to stay away from his family.It would be better not to have anything to do with the Li family in this life.They talked in the study, Father Li threw the documents on the ground angrily, pointed at Li Sinian and said, "You irresponsible child! Get out! From today you will live in an old house in the countryside. You are not allowed to come back!" Li Sinian nodded like a child,and there was excitement in his eyes, "Yes Dad!"Dad Li who thought Li Sinian would quibble with dissatisfaction:"??"He saw Li Sinian go from the house. The luggage pulled in, "Everything is packed, I will go to the airport to book a ticket now!"Dad Li: "???"Li Sinian left Li's house and walked away.After three years......The assistant said to Dad Li: "president Li, the young master has lived in the countryside for three years." "Did he know that he was wrong?"Assistant: "The young master has more than 10,000 restaurants in the country, and the value is actually higher than that of our Li family!" Dad Li :??T/N: THIS IS GOOGLE TRANSLATE. I EDITED IT ACCORDING TO MY UNDERSTANDING. CORRECTIONS ARE WELCOME. I DON'T SPEAK CHINESE.
Crossed Paths

Love is important in life, but sometimes, for some people, it becomes an obsession. Sometimes, the things that seem simple to us turn out to be a mystery. The same is true for Aarohi; her sister, Akshara, is obsessed with Abhimanyu. However, the unfolding mystery shocked Aarohi. Stay tuned to find out more about it.It's a story only, I don't want to hurt anyone's feelings.
my broken thoughts   𐦍༘⋆

જ⁀➴ a collection of my broken thoughts i call poetry₊⊹ || will be updated randomly ||
Reckless

*currently editing*Two boys. Two different schools. One game. One goal.Life was easy when you were considered high school royalty but when you get rivalry on the field, things get a little interesting.Connor Taylor went to Northshore. Dakota Anderson went to Ridgemount. Both were extremely competitive at everything and went head to head on the soccer field.But nothing is ever as it seems behind closed doors...© 2017 clarecassidy✔️COMPLETED: 8/1/19Full version on Tapas & Inkitt
The Many Dates of Indigo

The Many Dates of Indigo is now published as a Paperback, and E-book with W by Wattpad Books!As a Wattpad reader, you can access both the Wattpad Original Edition and Wattpad Books Published Edition here upon purchase.Thank you so much for your support! ***** As Indigo Clark nears her 30th birthday, new male suitors vie for her attention. The trick is to pick the right one... ***** Indigo Clark, a successful businesswoman approaching her 30th birthday can't seem to shake the questions, "Where's your ring?", "When will you get married?", "Are you going to have children?" Tired of the nosiness and the pressure, Indigo sets out to experiment in her dating life. What an adventure she's in for! You have Tate, her gorgeous and loyal best friend, who she has a past with...but they don't talk about it. Then there's Nathan. He seems perfect on paper but is hiding a serious part of his life from her. Owen is a dashing gentleman until he isn't. And Diego, oh Diego, he's a hotshot lawyer used to getting what he wants but Indigo also knows what she wants and isn't going to let him off the hook easily. She is fierce and smart, and yes, it's raining men but Indigo isn't afraid to hold an umbrella...[Highest Ranking: #8 in ChickLit] (Featured) [ Winner of the Genre Awards for ChickLit *First Book* ][[word count: 90,000-100,000 words]]Cover designed by Eva I (@evadrawssometimes)
Arranged Marriage  (Completed)✔

Now available as an Audio book on Audible India.Dear readers, BEFORE YOU ALL, MAKE AN ASSUMPTION ABOUT THIS BOOK BEING THE SAME AS MANY 'ARRANGED MARRIAGE' STORIES ON WATTPAD, I HUMBLY REQUEST YOU ALL TO READ THE AUTHOR'S NOTE WRITTEN IN THE BEGINNING. THANK YOU.It's a story of how Neha, a 23-year-old woman, and Arun, a 26-year-old man, two absolute strangers, are bound together in an arranged marriage and how they make their marriage work by overcoming all the hurdles and making beautiful memories. It may be cliche at times, but I would be happy if you all could give it a try as it is my first book here.Note: The full book is available on Wattpad from now on. The first chapter of the story can be misleading, but I had written that when my book was published as a paperback in 2020.
Disorderly System(ပရုတ္သုတ္ခ System)

Park ChanyeolByun BaekhyunChanbaekStart Date-26:3:2022

You may also like

[KHR] Tám tháng Vị Ương

Tác giả : Mặc SinhConvert : Yuu Tsuiki || Hoshino SoraNguồn : 1286399- Văn án :君に出会えて、よかった. -- cấp tsu tương.Đây là một cái phát sinh ở nghỉ hè...... Xem như tình yêu tiểu chuyện xưa đi.Là bồn nồi nứt thế giới giả tưởng. Mười năm sau thị giác.Nói cách khác các vị đều là bôn tam đại nhân tới ( ta lăn......Ở thế giới kia không có chiếc nhẫn không có địch nhân, bọn họ giống chúng ta giống nhau sinh hoạt ở cái này không hảo cũng không xấu thế giới.Bọn họ ở một cái gọi là Namimori cao trung địa phương, vô cùng náo nhiệt sinh hoạt......Trở lên, văn nghệ xong ·· là bị lừa người không hảo nga ~~~~~~Cùng với, đây là a tử lấy ta vì nguyên hình liên văn:[KHR] Đông ấm hạ lạnhTag: Gia giáo, Mùa hoa mùa mưa, Dị quốc kỳ duyên, Hoan hỉ oan giaTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quê cha đất tổ, giếng thượng mặc, A Võ ┃ vai phụ: Nội đằng long tường 10+, Hayato Gokudera 10+, các loại bồn nồi nứt 10+ ┃ cái khác:

12 5 5 Full
A Hero's Past

They said the word "past" is defined as something gone by and no longer exists, but how true is that? Where it concerns Zaiyah Alexandre's husband-he relives his past daily. The burdens of re-entry are known to be pretty severe among American Combat Veterans. Although, for some, their military experience helped them get ahead. While to others, it turned out to be difficult to readjust back to civilian life. However, with Jason Alexandre, he came back in high spirits-adapted like a pro. But that was short-lived. Life had a way of catching up to a man. The past. Rather. Now two years later, gone was the high-spirited father they once knew. Zaiyah is now challenged to love in sickness and health-for better and worse.This book is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, and incidents are strictly from the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead is entirely fictional.

373 7 163
The Art of Being a F*ck Up

[[SEQUEL]]"Not Another High School Love Story" MUST be read first▪️*SYNOPSIS*After suffering a serious injury on the field and being forced to put his days of playing college football behind him, Brent Fox has his own story to tell. With the help of a familiar guidance counselor, a dimwitted best friend, and an increasingly distant boyfriend, Brent must learn to navigate the rapidly changing landscape of working part-time for family, the intimidating reality of life after graduation, and the forces that could very well keep him from getting that far--even if it means coming face to face with the biggest demons from his past. Falling from grace is never supposed to be easy, but with little more than a busted knee and failing grades, it seems the former golden boy can't escape the same, gnawing question:How the hell are you supposed to be happy when you lose everything you love?▪️*WARNING*·Strong language·Even gayer shit

105.8K 42 5.4K Full
NEIKO Z

La trama se trata de un robot policial llamado O-Nam quien su arma perdio y fue detenido por ser el responsable de los ladrones que robaron el tren ACE11, Panku obliga a O-Nam de cumplir una misión de investigar el caso de Señor Moyen.Los cuatros se junta de revelar los secretos y ubicaciones sobre este caso.-----------------------------------------The plot is about a police robot named O-Nam who lost his weapon and was arrested for being responsible for the thieves who stole the ACE train11, Panku forces O-Nam to fulfill a mission to investigate Mr. Moyen's case.The four gather to reveal the secrets and locations on this case."25/06/20: THIS COMIC IS CANCELLED"

15 2 4
My Brother's Embrace - Jungkook ff

Jungmi ; Jungkook's one and only little devil~-This world doesn't know the 'real' me yet and they will know one day~____I am strong and behind me is the most especial person in my life.... You might think that person is my lover but...you're wrong he is my brother, my supporter and my Idol_____..This world became so cruel that it sent an early teenage girl into a trauma and depression. Would she be able to fight back and lead her life ahead? ~ This girl is such a trouble maker. But still she is my one and only princess~

4.3K 35 241
Hasta el fin de los tiempos (bertholdt y tú)

(Tn)_____ Hannelore es una recluta del escuadrón 104, tiene el pelo café oscuro y ojos negros, cuando pequeña su madre murió por que su padre no pudo ayudarla, madurando sola a temprana edad, conocerá a bertholdt, un chico alto y tímido, el cual será su perdición...Les aviso desde ya que la historia es un poco sad, pero termina con un final feliz (?) Los personajes pertenecen a la llama...digo a isayama :v Cualquier copia total o parcial de la obra será denunciada, para eso tienen la imaginación chicos :v

1.1K 5 49
Gel- A post-apocalyptic Glee AU

When an epidemic starts and kills off most of Ohio's residents, the McKinley High Glee Club goes into hiding in an underground bunker. However, they aren't the only ones with a bunker-- the Warblers survived too, and they're after the one thing the New Directions have but they don't: hair gel. Credit to Ryan Murphy for all the main characters

736 23 2 Full
tiktok imagines

imagines of all the tiktok cuties. honestly feel free to send a request cuz im DUMB dumb and need ideas lol.most impressive ranking: 93 out of 1.9k in chasehudson

53.3K 14 372
Connection Lost

I-V Ocampo is an intergalactic criminal, a mercenary, and an revolutionary, though she's only proud of two of those things. Her latest job requires stealing and manipulating a technical masterpiece - an android ambassador, named Adonis. The job is a tricky one, and any sort of mistake on I-V's part could mean more than just her death, it could lead to the beginning of a war. I-V is pretty confident that she can pull it off, but to find out whether or not she really DOES, you're gonna have to read the book.

59 2 2 Full
Love at first sight

This is a story about how Fluffy falls in love with a new boy in her class, Tom. She just took one look at his soft skin, bright blue eyes and effortless smile and she knew she needed him in her life. In Love at first sight, Fluffy will go far and wide to steal Tom's attention, sometimes going a bit too far . . .

31 4 0