නෙත්සර||(non-fic bl) [ONHOLD]

නෙත්සර||(non-fic bl) [ONHOLD]

Updating 804
  • Reads
  • Likes
  • Chapters
Category: Non-Fiction
"වෙල් ඩන් නෙතුෂ.." අකීල් කිව්වේ ශේක් හෑන්ඩ් කරන ගමන්.. අනේ ඒත් මට වචන එන්නේ නෑ.. මම ඇස්වල සතුටු කඳුළු පුරවන් එයා දිහා බලාන හිටියා..

"හේයි.. මං දන්නවා ඔයාට හැපී කියලා.. ඒත් අඩන්න එපා.. කදුලු ඔය ලස්සන ඇස් වලට ගැලපෙන්නෑ සුදු මැණික.."

අකීල් මගේ කදුළු දැකලා අල්ලන් හිටපු මගේ අත එයාගේ මහපට ඇගිල්ලෙන් යාන්තමට අතගාන ගමන් එහෙම කිව්වා..ඒ අන්තිමට කිව්ව දේ මැච් එක වින් කරාට වඩා මාව ෂොක් කරා.. ඒ උනාට මට එයාට ඒක පෙන්නන්න ඕන උනේ නෑ..

"තැන්කිව්.."

●සාරන්‍ය අකීල් සූරියසිංහ

○නෙතුෂ රෙයාන් සමරදිවාකර


~ඔයත් එනවද, මාත් එක්ක.. ඔවුන්ගේ මගහැරුණු සොදුරුතමයන් නැවත එක්වෙන හැටි බලන්න...~

#නෙත්සර#

Related stories

The Queen's king |✔️

Chitra, has always been the forgotten princess, neither the king nor the kingdom remembers her, probably as her mother was never a royal. Her life was never peaceful with all the royal drama in it and all she ever dreams is an escape from this palace and the love and respect she never got.Arjuna, king of a strong and powerful kingdom Abhiras. All he ever requires is power and prosperity of his kingdom and love? Such words doesn't exist in his life. But the kingdom requires a Queen and he requires a queen as powerful as him. With a greater love comes the strongest weakness. A story of true love of a forgotten princess and a valorous king, can their love withstand the palace politics? Can the princess prove herself to be righteous and a brave queen? ~•~#2 in Historical Fiction ( 5-9-2020 )#1 in India (15-8-2020)#1 in WattpadIndia (9-8-2020)#2 in husband ( 4-5-2020 )#2 in Wife ( 13-6-2020 )#3 in Indian ( 5-6-2020 )
Older Brothers | ✓

When the fierce and bitchy Lila Alfonso is suddenly thrown into the custody of her five elder brothers, will she be able to forget the past differences and live like a perfect family or will her exceptionally big ego ruin it like always?
Paper Dolls

When the most popular Kpop idol on the planet falls to her death, an aspiring singer is thrown into the spotlight, attracting the attention of an obsessive fan who claims to know the truth.***Kpop girl group Sweet Poison is undeniably the biggest girl group in the world, and lead singer Dalia the most popular idol on the planet. But at the peak of her career, no one expects the idol to throw herself off a thirty story building on what will become a historic day in entertainment history. Ruled as a suicide, her death shocks the industry and millions mourn the unexpected demise of their favourite celebrity. Just as suddenly, trainee Kang Jina is thrown into the spotlight when her childhood association with Dalia is leaked to the media.Stifled by the newfound attention and stress of her debut, Jina feels as though she'll drown under all the pressure. That is until she receives a most shocking letter from Dalia's sassaeng (obsessive fan) claiming that she was murdered instead.
stray kids Little space

boy x boy Little space - self harm (few)- fluff- angst - cursing
Three Dots (A Continuation of AGGGTM)

A continuation of A Good Girls Guide to Murder (cuz Mrs. Holly Jackson three dots is in fact of a cliffhanger) Pippa Fitz-Amobi has spend the past two years in isolation. Alone in her dorm room, she waits for the moment the bomb ticks off, exposing her truth. When the news of Max Hastings verdict breaks through, she can finally breath again, the taint secrets of her past disappear, revealing new fabricated truths. A text from Ravi is all she needs to find herself back in her hometown. But how safe can the town that once left Pip's life in pieces be? !T.W.! Mentions of murder, death, blood, drugs and guns Swear words (Pls note that I do not own these characters or the original plot lines. They are all works of the wonderful Holly Jackson) *Spoilers from all three books* Enjoy!
Stubborn and the Mutt

Copyrighted 2023A stubborn brown girl who wants nothing to do with him, and will make sure he knows just how much she despises boys. A white mutt who wants everything to do with her, and will make sure she knows just how much he will have her as his mate.(experimental book; there will be a lot of mixed emotions from the audience)Started:3 Jan '23Ended:22 Nov '23
𝐓𝐎𝐑𝐍.

Santana Silver being a senior in high school thought she had everything planned out. Her dreams of being a hairstylist were becoming a reality and she couldn't fathom the thrill. She was hardworking, dedicated, and stayedtrue to herself. One of the loyalest of her peers and sometimes it got her into a lot of trouble.

You may also like

Beetlejuice x Reader Oneshots

Just some Beetlejuice x Reader one-shots, ____! Reader, maybe lemons? I write a one-shot pretty much every day, so I should be able to update pretty frequently.--REQUESTS OPEN--

189K 31 3.5K
My Own Way Of Being Cool!'s Birthday

My Own Way Of Being Cool!, or his real name Talbot Arakelian, is having his 18th birthday on September 10th.Now with a 2023 chapter.

1 2 4 Full
PRINCESS // MICHAEL CLIFFORD (English translation)

What if a group of Rebels had to rescue a princess? And if one of them wore a My Little Pony t-shirt, who would be the real rebel?Warning! This is a translation, the original story was written by @rebeccaneedfood

67 6 8
Antologi Sajak Rasa

Dengan guratan yang tak sempurna,jemari coba sampaikan rasa yang meronta,tentang gelayut mendung yang enggan berkelana,menyelimuti seonggok hati yang rentan luka.Ia sampaikan dalam lembaran antologi sajak rasa.

224 5 7
Red Shoes & Euphina Wyrms and The Seven Dwarfs

Euphina Wyrms, the childhood best friend of Princess Snow White embarks on a quest with her, or I should say Red Shoes, to find her missing father. Along the way Euphina uncover hidden secrets of her blood and grows stronger with her powers. Travelling across Fairytale Island, they meet the seven dwarfs, who are hiding a secret. With the new help will they be able to find King White? Will she discover her family's untold secrets?

60 7 0
Retazos. (Rochu)

Pequeños Drabbles/Oneshots/cuentos o como les quieran llamar, acerca de nuestros queridos Yao-Yao y Vanya, sin una linea de tiempo en común~ Ni hetalia ni sus personajes me pertenecen. [No, retazos no es por retos, sino: Dígase retazos de tela o algo por el estilo, plz x,D]

8.3K 15 858 Full
Stanislav Kondrashov | The Fascinating World of Sloths

Hello, everyone! Stanislav Kondrashov here, and today, I want to take you on a journey into the enchanting world of sloths. These unique creatures are the embodiment of relaxation and simplicity, and there's so much more to them than meets the eye.

1 1 0
another hp next gen instagram

(all the posts are pictures and for some reason wattpad was annoying and destroyed the quality so sorry about that)help what is thiseh, it has my characters so it's awesomealso the cover is just a random picture but maybe it has plot significance ???... no it doesn't i don't have a plot

116 4 3
DA Community |【 About Us 】

❛❛DUMBLEDORE'S ARMY,sᴛɪʟʟ ʀᴇᴄʀᴜɪᴛɪɴɢ❜❜﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌*fαкє gαℓℓєσи нєαтѕ υρ* *мєѕѕαgє fяσм тнє мαѕтєя ¢σιи*❛❛ɯҽ αɾҽ ԋҽɾҽ ƚσ ʅҽαɾɳ, ƚσ ƚҽαƈԋ αɳԃ ƚσ ʂρɾҽαԃ ϝυɳ.❜❜ωнαт αяє уσυ ωαιтιиg fσя? ѕιgи α нєχ-fяєє ¢σитяα¢т αи∂ gяαв α fαкє gαℓℓєσи!﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ ϟ 9¾ ⚯͛ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ғᴏʀ ᴘᴏᴛᴛᴇʀʜᴇᴀᴅs ϟ 9¾ ⚯͛ғᴏᴜɴᴅᴇᴅ ʙʏ@g-lil-ginny ~ ɪsᴀ@marina_swampert ~ ᴍɪʏᴏᴋᴏ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌Founded 4/July/2022Theme by @-pastelcxre-Cover by @pxrfectly_sxrene

1K 4 110 Full
A Body in the Trunk :  Myrtle Clover Book 12

Sometimes taking a spin makes you crash and burn.When a neighbor disappears, Myrtle and Miles shift gears and hit the road to search for him. They discover their neighbor slightly off the beaten track-murdered with a tire iron. Myrtle has no intention of letting the killer give them the slip. She and Miles buckle up for a race against time to find the murderer...before someone else hits a dead end.

26.9K 20 2.8K Full