Search: youth
413,143 stories
YOUTH ━━ s. black

𝒐. love's never lost when perspective is earned! the fatal flaw series ╱ sirius black ©rosyclarissa, 2023

454.8K 139 17.1K Full
My Youth Is Yours

Yizhan"ေဝအိေဖာ္နဲ႔ေဂ်ာင္းဂ်န္႔ဟာတူနယ္ဂ်င္းေတြပါ။တိေန့ေသာအထာရန္ဂ်စ္ဂ်။ေဝအိေဖာ္ကႏွထန္းနဲ႔ခ် ေဂ်ာင္ေဂ်ာင္းဂ်န္႔ယဲ့မက္နာ၀ယ္ ခ်ေတြးကြက္ေတြကကြယ္ဘယ္ကရတလဲဆိုရင္ေတာ့...ေဝအိေဖာ္မြမြလုပ္လို႔ေပါ့...ခ္ခ္..""ဝေအိဖော်နဲ့ဂျောင်းဂျန့်ဟာတူနယ်ဂျင်းတွေပါ။တိနေ့သောအထာရန်ဂျစ်ဂျ။ဝေအိဖော်ကနှထန်းနဲ့ချ ဂျောင်ဂျောင်းဂျန့်ယဲ့မက်နာ၀ယ် ချတွေးကွက်တွေကကွယ်ဘယ်ကရတလဲဆိုရင်တော့...ဝေအိဖော်မွမွလုပ်လို့ပေါ့...ခ်ခ်.."Start Date - 5.12.2020End Date - 26.3.2021#PhoeJune❤️

190.1K 35 22.8K Full
Youth , Sweet Love

Myanmar×OCFic cover crd to pinterestနုနုပျိုပျို ချစ်ခြင်း​လေးတစ်ခုႏုႏုပ်ိဳပ်ိဳ ခ်စ္ျခင္း​ေလးတစ္ခု11.4.2024 _

169.1K 22 21.2K
Youth ✿ Paul Lahote [1]

❝For some people, "the point of no return" begins at the very moment their souls become aware of each others' existence.❞ [ NEW MOON|BEFORE + DURING ] [ SANTIAGO TWIN SERES|BOOK 1 ]

1.2M 20 31.8K Full
YOUTH || Liam Dunbar [1]

CAN I TRUST YOU?"Are you sure you're okay? I called, like, twice.""Yeah, I guess I was just off in my own little world."•••Katherine Stilinski was witty enough to rival her brother.She'd grown up with Scott and Stiles walking home from school with her, as well as tagging along on their adventures. Regardless of the age difference, you would never see one without the others.When Scott was first bitten, Katherine had been adamant that she wouldn't be left behind while they dealt with it alone, and did everything she could to help; when dealing with Peter Hale, the Kanima, the Alpha Pack, and the Nogitsune when it had possessed her big brother.But when Scott is left with no choice but to bite the new kid in her grade, Liam Dunbar, she finds herself feeling bad for him and wanting to help.Then he hits her with a chair.And things get personal.[LIAM DUNBAR X OC][TEEN WOLF][SEASON 4][BOOK ONE]

975.6K 37 30.6K Full
Reborn as an Educated Youth in the 1970s

Author: Jin Unknown Type: Other romance Status: CompletedWork introduction:I read a 1970s novel before going to bed,and when I woke up, I found myself to be the cannon fodder female supporting role of the same name.Liu Yian: "...〒_〒"[Reading Guide]1.1v1, SC, He2. This article is fictional, no evidence is given!!!DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you

27K 6 260 Full
MY HEART'S ENCHANTMENT

ထယ်ယောင်းဟာ ကိုကို့နှလုံးသားရဲ့စွဲလမ်းမှုလေးပဲ။

255.6K 34 15.4K Full
To My Youth [BL]

To cover the traces of his depravity, Gu Xiao constricted himself to the role of a jester while being torn between the idealisation of others and reality. Gu Xiao was a slacker in school, constantly truanting and playing around. Unknowingly, when he gets glued to sitting next to Lan Yuning, the school's top student, a linked past that they never knew they shared, gradually came back to haunt them. These students weaved their way through the tangling threads of familial relationships, financial issues, examinations, and identity while enjoying most of their last high school year.[You killed him.][If you didn't ignore him that time, then he wouldn't have died.][It's in the past. If you keep thinking about it, it's only going to do you harm.][Sometimes I wonder... if you would be happier if I was the one who died back then instead.]__[I like you.][Why... Why would you like someone like me...?]___________________________Warning: mentions of suicide, homophobia, and domestic abuseTHIS IS A SLOW BURN so if you want to read something fast and spicy then this book isn't for you :') Cover: @CASZETTES

25.8K 89 3.5K Full
60 Space: Bai Fumei educated youth from scratch

"THIS IS NOT MINE" "FOR OFFLINE READING PURPOSE ONLY " "PLS DON'T REPORT" "CREDITS FOR THE AUTHOR"60 Space: Bai Fumei educated youth from scratchAuthor:Sunset RainbowLink: https://ixdzs8.tw/read/465365/[Era Space White, Rich, Beautiful, Educated Youth, Countryside Rough Man, Strong Man, Woman Flirting with Man] Ouyang Xi has been an orphan since she was a child. A jade pendant hanging around her neck is a space for farming. In modern times, he was directly hit by a car, and his soul traveled through the 1960s to a special era, and traveled to the educated youth who went to the countryside. The original owner is the eldest daughter of a capitalist. She is fair and beautiful, and has the hidden attribute of being a strongman. When I went to the countryside, I flirted with rough guys every day. rough guys were too difficult to tease, so I kept a straight face every day. The space will be upgraded, and you have to farm every day. Fortunately, you are strong enough to go up the mountain and hunt. Finally one day, the rough man was tempted, but unfortunately it was a little late and he almost ran away.

33.6K 19 433 Full
YOUTH. | JK | COMPLETE

a soulmate au in which people stop aging at the age of 18 until they meet their soulmate so they can grow old together.jeon jeongguk is 212 years old, someone who has lived a long life of love, loss, and grief, and he has tried everything to find his soulmate-well, except a dating app.bangtan writers awards 2020 winnercompleted 9/23/2019edited 05/8/2020sequel "ancient" out now.

625.6K 31 35.3K Full
1970s Educated Youth White Moonlight

Author: Qing Yu Type: Rebirth and Time Travel Status: Completed Copywriter: After traveling back to the time period, Shu Yan became a cannon fodder who died at the beginning of the story and gave the protagonist a plug-in. Shu Yan couldn't help but shiver: Is it too late to go back and live a life of poverty after finishing the story? However, she accidentally used the spiritual spring water in the space to extend her life. There was no hope for her to go back and die. Shu Yan felt bitter. Fortunately, Shu Yan had her own space, and she was the white moonlight of the protagonist's plug-in. The plug-in was very powerful. Shu Yan felt that she could calm down and think about it.DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you

25K 14 237 Full
Dressed as an educated youth

Author : Kyushu-sama (九州大人)Alternative name :穿成知青女配https://m.shubaow.net/4/4072/What should I do if I wear it until 1974? Or is the tragic female partner who lost both money and money in the book swollen? If you don't have enough to eat and don't wear warm clothes, do you still need to receive re-education from the poor and lower-middle peasants? Xiaozhi Qingjiang Qiuyue said, "Little white-faced male protagonist, let's not make an appointment!" That mighty soldier next door brother, you are so handsome!Note: This story is not mine. This is for offline reading purpose. All credits belong to the author.All Rights Reserved

40.4K 37 426 Full
Youthful Days (Book 1)

Hanamachi Ayuna is a flawless girl with two secrets: one, a mysterious, recurring bad dream; two, the ability to predict tennis match outcomes. At Seishun Academy, she befriends the young tennis genius Echizen Ryoma. Soon, she sinks into a series of problems involving Fuji, captain Tezuka, Ryoma's father and even players from rival schools. Just like Ryoma, she becomes everyone's target.✦ Sequel: Golden Era (link: https://www.wattpad.com/story/199346755-golden-era)Disclaimer: All original Prince of Tennis characters & storyline belongs to Takeshi Konomi.

144.8K 71 4.6K Full
Dressed as a Returning Educated Youth

Author: Hey Little Fairy BabyType: Time Travel and RebirthStatus: CompletedWork introduction:Ling Chuchu, a 21st century handicraft expert with millions of fans, is obsessed with a novel about a female educated youth's counterattack. The novel describes a female supporting role with a green tea face, who is a beautiful and innocent girl in front of others, but is ruthless in secret.In order to get the love of the male protagonist, she always targets the female protagonist.Occupies the quota for returning to the city that the female protagonist has worked hard for.In 1977, the year when the college entrance examination was resumed, the female protagonist returned to the city by force and used her own strength to win back the male protagonist. She is even better than her supporting role in her career, and the details drive the female supporting role crazy. The whole article has a bloody plot, but there are many exciting moments, and it is worth reading.Ling Chuchu, who had read the whole book at that time, still felt that the female supporting role was tortured and it was fun. As a result, she became a female supporting role.Ling Chuchu has already had a relationship with the male protagonist. The only thing that makes her feel relieved is that the female supporting role has not yet told the male protagonist about her pregnancy, and her workshop laboratory has also come with her.In order not to marry a man she does not love, to survive in this difficult society, and to protect the baby in her belly.Try to become a positive member before your belly shows, and use your own ability to get a return to the city.DISCLAIMER!!!• NOT MINE• NOT EDITED, PURELY MTL • ONLY FOR OFFLINE READING

45.4K 46 405 Full
Troubled little youth. Old version.

This is an old version. I am slowly rewriting this. Please wait to read that one. It'll have some of the same chapter outlines but way better writing. It'll also have more characters and hopefully be more in depth as well as be longer and have a different ending. He thought he was a bad boy. She thought she was a psychopath. He was bad news.She was worse.He was angry at the world. She just wanted to have fun in it. When Ashila gets caught on the wrong side of the law again, her father has no other choice but to send her to the strict boarding school known as 'Prescott Boarding School a place for delinquents and troubled youth' she is downright pissed. However when she gets there she decides to have some fun. Her type of fun. When Rylan finds out the only other dorm in his hall is going to be taken he's intrigued. After all his hall is only for the 'Class A' dangerous students, as the teachers and guards put it anyway. However when she gets there and he finds out that she's a she he's kinda annoyed that they class her as a 'Class A +' which is more dangerous than him._______________________________A lot of colourful language and not the rainbow kind. started this when i was young so it's not the best. but i still put my heart into it so don't copy please i'm sick of it. Finished.

7.2M 50 247.4K Full
Our beloved youth

This book is for every heart who felt they didn't deserve love.You see, love is not just about words it is about everything that one does or feels. After an unforgettable heart-wrenching reencounter, with someone she wanted to meet; Elina wants to go back to her youth where everything wasn't perfect but at least they had each other.This book will majorly consist of the compassion, struggles, friendship, love and every single emotion the protagonists felt in their teenage years, which bring back sweet yet bitter memories for them.Read to know how and when everything started....[Issues related to dysfunctional families and disturbing language mentioned!]

1.2K 40 136 Full
Dressed as an educated youth in the 1970s

Jiang Nuan, a charming girl from a rich family, was horrified to find that she had transmigrated into a book called "Rebirth of the Army Wife's Counterattack", and she was the cannon fodder female supporting role in the book. The female supporting role was designed by the reborn heroine because she liked the male protagonist. Married to a second-rate boy in the village, it didn't take long before he was burped by the second-rate son's domestic violence.The matter of transmigrating the book is a foregone conclusion. In order to avoid falling into the fate of the female lead in the book, Jiang Nuan could only avoid the heroine in the book. Just provoke her, anyway, she is not afraid, not to mention she has a strong backer...Xu Yan was just entrusted by the old man at home to take care of the one who had never seen it before but heard that he was disobedient, and with his family. Xu Yan, the little girl next door who went to the countryside in a quarrel, acted impartially. He stopped by to see her when he went to the village to do errands. Immediately rushed to the village to see the little girl he was thinking of.The soldiers in the barracks called him the "cold-faced king of hell", he would only train them to be indifferent and heartless like a grandson. Unexpectedly, one day, someone saw him holding the delicate little girl carefully and talking softly. The coaxing of the language.That iron man's tenderness and that one's tenderness made a group of soldiers amazed!Jiang Nuan os: What about being cold and abstinent, not close to women? Obviously a boring big pig's hoof!Innocent, beautiful, and charming girl vs. cold, abstinent, sullen guyConception : Positive and full of positive energyOne-sentence introduction: Good life in the 1970sContent tags: Special liking, Portable space, Wearing books, ChroniclesSearch keywords: Protagonist: Jiang Nuan, Xu Yan|Supporting roles: |Others:Original title 穿成七十年代知青女配

240.4K 78 4.1K Full
Reborn in the 1970s, the educated youth who went to the countryside had space

Author: Ran Ran An Type: Time Travel Rebirth Status: CompletedIntroduction:Because her parents divorced, An Ran lived with her grandmother since she was a child. She accidentally found a space in the jade bracelet left by her grandmother. Then she had an idea and thought that the space in the novel was either about time travel or the end of the world. Then An Ran decisively started to buy, buy, buy, and hoard. Sure enough, the novel was not read in vain.......DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you

80.2K 30 1K Full
Marrying a Handsome Educated Youth in the 1970s

MTL Story and image not my ownFor offline reading onlyCredits not mineAuthor: Winter Eats AutumnCategory: Romance time travel and rebirth novels Bad news, Xia Qingqing was hit to death by an alien object on the way out for an interview! Good news, she didn't die completely. She was reborn in the 1970s! Thinking of the coming hard days, Xia Qingqing's eyes darkened, and she wished she could die again. Just when she was desperate, she discovered that the alien object that killed her turned out to be an alien trading system that allowed her to trade materials with hosts in different planes. Woo hoo hoo, I'm wrong to blame God, I can still live my life happily now that I have a golden finger. A superpower from the apocalyptic plane wants to exchange water with her for a gold necklace? Change it, change it, and have as much water as you want. Orcs from the primitive plane want to trade wild boars with her for salt? Don't talk about changing the salt, I'll just teach you how to make salt. Fried chicken and barbecue happy water in the modern plane, floating cars in the interstellar plane, gold, silver, jewelry, silk and satin in the ancient martial plane, elixirs, magic tools and talismans in the immortal plane...

40.7K 51 447 Full
The 1970s female educated youth is both beautiful and fierce

Author: Black Cat BaibaiGenre: Time Travel and RebirthStatus: CompletedWork introduction:Copy: Shen Ruojiao is reborn as a female supporting character who died early in a certain period novel, and is also bound to a system that can redeem supplies by collecting emotional points.Shen Ruojiao: Isn't it just making trouble, chatting, making the other party doubt their life when it is necessary, and never talking when it is necessary? This is what she is good at!Before going to the countryside, Shen Ruojiao tore Bai Lian's best friend apart, beat up her scumbag ex-fiance, and gained storage space and a lot of supplies!After going to the countryside, at first, everyone thought that this delicate female educated youth must be easy to bully... Later, Shen Ruojiao was invincible in the whole village, and she defeated six second-rate people alone, and her reputation for ferocity spread far and wide.*In the original text, a background board boss who should have died early: "Jiaojiao, I will repay you for saving my life..."[He Yu loves +999]Shen Ruojiao: "Since you are beautiful and like me so much, let's give it a try."DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you

28.3K 10 351 Full
[ MTL ] 70's Villain Female Educated Youth

Short Title : 70VFEYAlternate Title : 七零女知青[穿书]Status : CompletedAuthor : Xi ZhouSource : MTLNovel.comNovel SummaryWhen she wakes up, Qin LingLing wears a book and becomes a female educated youth with a dead husband and a father who does not love her mother. But who will told her, how did her dead husband come back? And all day long, he looked at her as if he was saving a lost girl, what is going on?"The first time I saw him, I was in the middle of a disaster."After Gu Zheng came back from the disaster relief site, he had only one purpose, to save his wife who would turn bad in the future.Just, why is she not quite the same as he imagined? Every day is soft and clingy, making him just want to spoil her, regardless of what she becomes.- Description from Novelupdates

31.4K 18 239 Full
Dressed as a beautiful educated youth in the 1970s

Author: LingxiType: Rebirth and Time Travel Status: CompletedWork Introduction:It takes three minutes to ripen radishes, and five minutes to ripen corn, wheat, and sorghum. It only takes a year and a half for a hundred-year-old ginseng. The big boss of the plant department who returned to the 1970s said that life is stress-free in this era of material shortages.I originally wanted to take root in the countryside, but everything changed overnight. My father, who had been keeping a low profile, returned to his job, and my mother returned to college. My two brothers went into politics and business, and the family jumped to countless levels."Baby, you've suffered so much these years. The college entrance examination has been resumed, and the educated youth have returned to the city. Please come back soon."The girl hesitated in her mother's earnest call in the letter.The fool who took the blame for me will wait for him here until he comes back. He is willing to protect me with his life, and I will also protect him with my youth.DISCLAIMER!!!• This is purely MTL novel { this is not edited, so there will be grammatical errors, incorrect pronouns or words so please read it with caution}• I do not own the story nor the cover.• For Offline Purpose Only so please do not report or vote, Just Read. Thank you

30.4K 36 360 Full
The cannon fodder female educated youth has a sign-in system

Author: Miss Lin'anType: time travel and rebirthStatus: CompletedWork introduction:[Copywriting 1]Wen Han was stabbed by a naughty kid and a naughty parent when she got off the train. When she opened her eyes again, she found that she had traveled to two period novels at the same time and became a poor female cannon fodder who was about to go to the countryside to replace her cousin.It is known that the heroine of the time-travel novel is the twin sister of this body, and she brought a big shopping mall with her when she traveled.The heroine of the rebirth novel is the cousin who will go to the countryside to replace this body, and she holds the rebirth script.Only the original owner is the common cannon fodder in the two period novels. Not only did she die when she went to the countryside to save people, but her sister and cousin also stepped on her corpse to get benefits.Looking at the two heroines in front of her, Wen Han quickly sold her job, exchanged the place of going to the countryside with others, signed up for the Northwest for her cousin who was going to steal her job, and ran away with her bag.【Copy 2】【Ding, sign in at the supply and marketing cooperative, get a bar of soap】【Ding, sign in at the grain station, get a pound of rice】【Ding, sign in at the private plot, get a square meter of space】【Ding, touch the lucky object is detected, special reward for signing in once, sign in critical hit, get a big gift bag of money】Wen Han: "......"She looked at the 'lucky object' she accidentally touched, and felt like she had found the secret to getting rich??DISCLAIMER!!!• NOT MINE• NOT EDITED, PURELY MTL• ONLY FOR OFFLINE READING

118.8K 114 1.6K Full
youth → sebastian stan [1]

in which an actress falls for someone else on set that isn't her actual on screen love interest and sets the internet on fire. WINNER OF MARVEL FANFIC AWARDS 2016 FOR BEST SEBASTIAN STAN BOOK SOCIAL MEDIA sebastian stan [1] [highest rank #1 in fanfiction since June 8th]

1.4M 43 48K Full
|| Youth Is Yours || Peter Pan

[Peter Pan x Reader] "Cold hands, warm heart."His son in exchange of Youth. That was the original story. But what if...It was changed?Wonder what will happen if,"My son in return of you" -He said, holding his son tight in his grasp.The shadow laughed.Laughed.Was it a joke?If only the shadow had a living figure, would it be better?Would it be better if the shadow was a beautiful woman?"No can do, kid. I'm off limits-"It laughed, holding on to his son who was squirming and calling for help."-But I'll give you a chance."He smirked in return as the shadow granted him eternal youth with a chance toFall for her.

127.3K 32 4.1K Full