Search: baiboon
54,196 stories
KomBaiboon

Unforgotten Night ကိုကြည့်ဖူးတဲ့လူတိုင်း P'Komနဲ့ Baiboonတို့ကိုသိကြမှာပါ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ side storyလေးပါ စုစုပေါင်းအပိုင်း30ပါဝင်မှာပါ❗❗❗Age gapပေါ်မှာsensitiveဖြစ်တယ်ဆိုရင်မဖတ်စေချင်ပါဘူး❗❗❗Original author - YeonimAll credit goes to the Author Yeonim

160 11 21
Mafia's Bad Love (Khom and Baiboon)

This is a "personal" TRANSLATION of the Thai novel by Yeonim (ยอนิม) available on tunwalai.com. The original Thaitle is ร้ายนักนะ... รักของมาเฟีย. I will only be translating the chapters dedicated to Khom & Baiboon since an English translation for the main couple's story is already available in Wattpad. I DO NOT OWN ANY PART OF THIS STORY.All credit goes the original author.

35.5K 11 613
Kit x Lop x Ruth (Unforgetten Night) English Version

Another Part story from unforgetten night-Author YoeNim-🔞 Adult Konten-BxB-Not for HomoPhobicAuthor Translator From @novels_haru for potugesseEnjoy Reading

21.8K 16 356 Full
You make my heart beat faster Phi❤️‍🩹

This is basically a imagination story of khom & Baiboon in parallel universe Baiboon is step brother of kamol, baiboon lived with kamol & Kim where he first saw his brother's bodyguard aka secretary khom, he fell in love in the first sight now he want to be his boyfriend but other one didn't reciprocateIs Baiboon gave up on khom or he make him fell in love with him? Let's see what happens in their story.

601 10 30
Wicked Hot

Peat has developed a big crush on his new neighbor. The problem is Peat is only seventeen and his neighbor Mr. Kaewbumrung is thirty two. Peat will not be turning eighteen until the end of September which is still two months away. As if the age problem was not yet enough, his two best friends Gemini and Fourth are also trying to get the neighbor's affection.Will Peat ever be able to convince his neighbor that he is old enough to be his boyfriend, or will his neighbor be willing to at least wait for Peat to get to his eighteenth birthday and then agree to be his boyfriend?The main characters in this story are the second lead actors who played the role of Baiboon and Kom in the BL series "Unforgotten Night". This is a fan fiction. The events in this story did not happen in real life. The cover image for this story does not belong to me/ It belongs to the person who uploaded it on the internet.

898 10 81
FuKnot

LoveSyndeome Universe ရဲ့အတွဲတစ်တွဲပါ Dayရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Fuနဲ့ Nightရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Knotရဲ့cpပါ GearNightရဲ့side cpတစ်ခုပါ LS universe ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ Toxicအကင်းဆုံးcpမို့လို့ အချိုတွေတစ်ဝကြီးစားရမှာပါမူရင်းပိုင်ရှင်ကတော့ Yeonimဖြစ်ပြီးEnglish Translator ကတော့JigyuSah ဖြစ်ပါတယ်

503 8 10
さようなら; 𝑲𝑵𝒀! 𝑼𝑷𝑷𝑬𝑹𝑴𝑶𝑶𝑵𝑺 [✓]

━ ❝ 𝐈𝐅 𝐈 𝐊𝐍𝐄𝐖 𝐈𝐓 𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐇𝐄𝐍, 𝐖𝐎𝐔𝐋𝐃 𝐈 𝐃𝐎 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍? 𝐖𝐎𝐔𝐋𝐃 𝐈 𝐃𝐎 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍? ❞( kny upper moons x fem!reader ) ! manga spoilers !kimetsu no yaiba belongs to koyoharu gotougeplot belongs to @/-zenxtsus t a t u s : completed !

763.5K 45 26.4K Full
Long-Gone Feelings. || Kokuzan.

I was writing an angst/fluff chapter for my demon slayer ship book and decided to just make this into a story. [ I'll update that story soon, maybe a Rui x Enmu chapter, but you'll have to wait and see. ]

30.5K 17 626 Full
Headcanons uppermoons au

So yeah this is the headcanons about my book. There will be 1 chapter to 1character.(Expect clones) I DON'T OWN ANY OF THESE CHARACTER EXPECT FEMALE MUZAN.

13.9K 12 210 Full
Growth and Malady

As the former uppermoons settle into their new lives as not-so-normal humans, two of them can't seem to shake the past off of their shoulders. Rui's mind is plagued with the desire to return to his demonic state. His frail body having returned after years of being a demon. Meanwhile, Kokushibo handles living with Muzan under his roof, linked to him in more ways than one.**THIS FANFIC IS THE SEQUEL TO SECOND CHANCES, AND I HIGHLY RECOMMEND READING IT SO YOU UNDERSTAND THE PLOT BEHIND THIS STORY**This book includes Kokuzan and Rui x OC 12/6/22 #1 kokuzan2/6/23 #1 kokuzan2/6/23 #3 knyship 2/6/23 #4 knyau7/23/23 #3 knyauList of people who gave me inspiration/ideas for this:@Marumakua@Official_Kokushibo@chaotickaza

18K 32 480 Full
Mortal Kombat II

The stakes are Raised forLiu KangRaidenJohnny CageScorpionSub-ZeroJaxKitanaBarakaKung LaoShang TsungReptileMileenaJadeSmokeNoob SaibotBased on the arcade game created by Ed Boon and John Tobias

1.7K 15 10 Full
Animated inanimate battle random crap- (requests on hold!)

So uhhhh- AIB random book bc AIB brainrotEnjoy!!

24.9K 62 312
this kokuaka story is discontinued LOL!!! (i still love kokuaka dw)

hey look a kokushibo x akaza fanfic.I'm making this story because I DONT SEE ENOUGH AROUND HERE so I'll make one myself. hope you enjoyalso may or may not be smut. also some grammar mistakes will be in the storyanyways enjoy this new awesome fantastic majestic elegant book

26K 11 401
Uppermoon cats x reader

What's it like having uppermoons as cats? Well let's find out!!!!!! ON WITH THE SHOW!!!!

1.5K 9 57
最も暗い月 ☾ Michikatsu/Kokushibo x Male Reader

"The Darkest Moon will always be the brightest in my eyes."L/n M/n, a half Russia , half Japanese Boy. Born in Russia and came to Japan on a boat. All by accident. Protected a high ranking demon from a slayer. So the demon decided to pay him back. By becoming his only reason of being alive.Michikatsu/Kokushibo x Male Reader

92.1K 15 3K Full
AIB + Gacha Plus (CLOSED!)

In this book I'll make the AIB characters in Gacha Plus!Feel free to request!

11.5K 25 158
Mortal Kombat

There are 7 of the best in the Mortal Kombat tournament:KanoLiu KangRaidenJohnny CageScorpionSub-ZeroSonya BladeBased on the hit arcade game series created by Ed Boon and John Tobias

1.4K 9 35 Full
Dᴇᴍᴏɴ Sʟᴀʏᴇʀ: BᴏBᴏɪBᴏʏ Gᴀʟᴀxʏ [Sᴇᴀꜱᴏɴ 1]

BoBoiBoy finds himself thrust into a world filled with man-eating demons and demon slaying swordsmen. With no indication of how he got here and his power stripped from him, will he be able to live long enough to go back home to his own?[Kimetsu No Yaiba x BoBoiBoy Galaxy][Story Completed][Marked By Most Impressive Ranking]:RECENT: #1 boboiboygalaxy (08/16/22)#1 nezukokamado (02/20/20)#1 kanaotsuyuri (06/29/20)#1 boboiboy (11/05/21)#16 fang (06/28/20)#13 tanjiro (05/04/20) [Removed]#1 boboiboygalaxy (05/30/20)DISCLAIMER: • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba belongs to Ufotable Studios, manga written by Koyoharu Gotōge• BoBoiBoy/Galaxy belongs to Animonsta Studios• The cover photo isn't entirely mine. Just_arielle is the owner of the artwork. Cover photo editing done by me.

107.7K 33 5.5K Full
Moon Breath Hero (Adopted)

Izuku Midoriya, known as the Hero in Training Deku, gets Reborn as the Reincarnation of Michikatsu Tsugikuni aka Kokushibo

12.5K 9 187 Full
You And Me(One Shot)

"Ge.." Wang Yibo called Xiao Zhan. "Hmm?" Xiao Zhan asked while flipping next page of Chen Qing Ling book. "Did you ever kiss?" Wang Yibo asked. "Yes in drama that girl...." Wang Yibo cut him. "Did you ever kiss a boy?" Wang Yibo asked. Xiao Zhan immediately stop reading the book and look at Wang Yibo. OK this book is about Wang Yibo and Xiao Zhan. It basis on my imagination. But little bit reality there. I won't upload full book. Today only teaser today.

35.2K 2 1.7K Full
|| Leaves From The Vines || KNY Fanfic ✓

¶¶ Little soldier boyTaken from homeForced to fight a warThat was not his own ¶¶¶¶ Little soldier boyCold and aloneBrave soldier boyNever made it home ¶¶Kokushibou decides to look out for the Tokitou twins.| | | | |• Major manga spoilers• Wholesome ➡️ Angst

18.4K 6 879 Full
Daybreak - Inuyasha x KNY

* THIS IS A COPYRIGHTED STORY OF MINE, MIDNIGHT_LILAC, PUBLISHED ON WATTPAD. IF YOU FIND IT ON ANY OTHER WEBSITE, IT HAS BEEN COPIED/REPUBLISHED WITHOUT MY CONSENT AND YOU ARE LIKELY AT A RISK OF A MALWARE ATTACK. IF YOU WISH TO READ THIS STORY IN ITS ORIGINAL, SAFE FORM, PLEASE GO TO WATTPAD *...An Inuyasha x Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) crossover fanfic. ...Updated every Wednesday. ...*WARNING*This story may contain depictions of gore and violence and some swear word. Reader discretion is advised.DO NOT COPY, TRANSLATE OR POST MY WORKS ON OTHER PLATFORMS OR WEBSITES. ALL RIGHTS RESERVED.~~~~~~~~~~Inuyasha and all its franchise (C) Rumiko TakahashiKimetsu no Yaiba/Demon Slayer and all its franchise (C) Koyoharu GotougeOC and creative plot (C) Midnight_Lilac

6.4K 15 300
The Moon's Daughter || KNY x reader

During a full moon night, Kokushibo was going around, looking for people to eat, when he heard the cries of a baby. He searched around for the baby, and finally found it wrapped in a blanket kept near a well under the full moon, thinking that the baby is too small for him to eat, he decided to take it with him to the demon lord, and ask if he could raise to so it can become a strong demon. Now 17 years later, we follow the journey or y/n, or what Kokushibo calls her, The Moon's Daughter.I don't own any pics used in this, i found them on Pinterest, credit to the respective owners.I don't own the cover i just edited it. I don't own any of the characters, i just own the OCs.Demon slayer belongs to Koyoharu GoutugeStarted: December 24th, 2021Ended: October 2nd, 2022

215.3K 34 4.8K Full
Firefly ||Kimetsu no Yaiba x Reader||

You just want to be alone in your home but NOPE! Your dad's coworker just had to be there... making a mess at your houseAnd then There's more...[DISCONTINUED]~~The cover art of Makima is made by okuguf on Twitter![Attention! Kimetsu no yaiba made by Koyoharu Gotouge!]WARNING! Contains bad language and Violence.

15.9K 12 577 Full
『 ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ 』| Yoonmin

First book of "instagram"Kim Taehyung - GucciBoyMin Yoongi - AgustDPark Jimin - P.JiminKim Seokjin - SeokjinKim Namjoon - rm.Jeon Jungkook - officialJungkookJung Hoseok - thehoseok•°•°•°•✼•°•°•°•Started// 03-09-18Ended// 05-13-18

300.1K 29 10.4K Full
Look Back at The Stars (DISCONTINUED)

How come you always manage to come back when I look the stars and admire the moon?A story where a half demon girl looks for her reason to live. While on her way, she encounters Upper Moon One. Kokushibo. Start Date: June 4th, 2022, saturday 11:00PMEnd Date:_______

489 5 1 Full